Associate Degree Business Administration

Studieprogramma

De studie is thematisch opgezet. Ieder thema wordt afgesloten met en praktijk-integratieopdracht. Hierin worden de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd toegepast. Bijvoorbeeld door het schrijven van een marketingplan.

Het studieprogramma van het Associate Degree programma duurt twee jaar.

Voor uitgebreide informatie over de gehele opleiding, klik op Studiegids AD en BBA opleiding 2019-2020 om deze te downloaden.

Examen

Voor elke vak moet u examen afleggen. Er zijn schriftelijke examens en niet schriftelijke examens zoals mondelinge examen, verslag, afstudeerscriptie, presentatie en rollenspel.

Vooropleiding

Toelating tot de AD-opleiding is mogelijk, als u één van de volgende diploma’s in uw bezit heeft:

  • HAVO

  • VWO

  • MBO-4

  • IMEAO AE of ST Stream

  • NATIN

  • universitair schakeljaar

  • AVF Kweekschool

  • een gelijkwaardig diploma conform de NUFFIC, alsmede de Moderne Bedrijfsadministratie afgegeven door de Nederlandse examenbureaus LSSO, Associatie of Stibex.

Toelatingscursussen

Studenten die geen wiskunde, economie I en economie II of vergelijkbare vakken in hun pakket hebben, dienen toelatingscursussen te volgen om hun kennis bij te spijkeren. De toelatingscursussen worden voor aanvang van de opleiding (augustus en september) verzorgd. Deelname aan de toelatingscursussen is verplicht. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of de student tot de opleiding wordt toegelaten.

De 21+ Toelatingstest

Studenten die (nog) geen middelbareschooldiploma hebben maar zich wel willen inschrijven voor de hbo-opleidingen op de hogeschool kunnen een beroep doen om de 21+ toelatingstest te doen. Om toegelaten te kunnen worden dient de student deze onderzoekstest te doen in combinatie met de toelatingstest bij een deficiënt vakkenpakket. De student volgt dus 4 weken lang een toelatingscursus in de vakken economie 1, economie 2 en/of wiskunde en maakt aan het einde een schriftelijke toets. Daarnaast dient de student individueel te werken aan de 21+ toelatingstest die op mbo-niveau 4 is gebaseerd. Het resultaat bepaalt of de student toegelaten wordt tot een van de hogeschool opleidingen.

Certificaatstudent

Een aankomende student die niet over de vereiste vooropleiding beschikt of die niet het gehele AD-programma wil volgen, kan zich inschrijven als certificaatstudent voor het volgen van één of meer modulen waarin hij examen wenst te maken.

Studieduur

U kunt inschrijven als voltijd-, deeltijd- of certificaatstudent. De nominale studieduur bedraagt 2 jaar. Van een voltijdstudent wordt verwacht dat hij 40 uur per week aan de studie besteed. Werkenden volgen de studie in deeltijd en ronden het AD-programma in een rustiger tempo af.

Het collegejaar wordt ingedeeld in 2 semesters. Een semester is een periode van 21 weken, welke bestaat uit 16 collegeweken, 2 collegevrije weken en 3 tentamenweken.

Lestijden

De lessen worden drie keer per week verzorgd op maandag en woensdag van 18.00-21.00 uur en op zaterdag van 08.30-13.00 uur. Alle lessen worden opgenomen. De studenten kunnen vanuit de digitale leeromgeving de lesvideo’s bekijken en in hun eigen tempo de stof bestuderen.

Kosten

De student kan het collegegeld in minimaal 12 maanden aflossen. Een betalingsregeling op maat is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Voor informatie over de kosten, download de prijslijst.

Docenten

Onze docenten hebben een master- of doctoraaldiploma en relevante werkervaring in het Surinaams onderwijs, het bedrijfsleven of de overheid.

Diploma

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat. De student die alle examens heeft gehaald, ontvangt het propedeutisch getuigschrift (in jaar 1) en het Associate Degree getuigschrift (in jaar 2).

Het officiële Associate Degree getuigschrift vormt een bewijs van kennis en kunde op HBO-niveau en geeft zeer goede kansen op de arbeidsmarkt.

Vervolgopleiding

Het AD-programma maakt onderdeel uit van de opleiding Bachelor of Business Administration. Na afronding van het AD-programma kan de student probleemloos doorstromen naar onze bacheloropleiding. De student kan in twee jaar het bachelor-getuigschrift behalen.

Extra informatie

Volgens de wet NOVA (SB 2007 no. 74) voldoet de opleiding aan de standaarden van de Accreditatiekader Toets Nieuwe Opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs. De opleiding Bachelor of Business Administration is geaccrediteerd van 13 oktober 2017 t/m 13 oktober 2023.