Bachelor Of Business Administration (BBA)

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. Gedurende de eerste twee studiejaren volgen alle studenten dezelfde vakken. Aan het eind van het tweede studiejaar kiest u een afstudeerrichting. In jaar 3 en jaar 4 gaat u zich specialiseren.

De opleiding kent 4 afstudeerrichtingen:

 • Marketing & Retail Management

 • Human Resource Management

 • Fiscaal Recht en Economie

 • Logistiek Management

De studie is thematisch opgezet. Ieder thema wordt afgesloten met en praktijk-integratieopdracht. Hierin worden de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd toegepast. Bijvoorbeeld door het schrijven van een marketingplan.

Voor uitgebreide informatie over het studieprogramma, kunt u de studiegids downloaden via deze link Studiegids AD en BBA opleiding 2019-2020.

Examen

Voor elke vak moet u examen afleggen. Er zijn schriftelijke examens en niet schriftelijke examens zoals mondelinge examen, verslag, afstudeerscriptie, presentatie en rollenspel.

Vooropleiding

Toelating tot de bacheloropleiding is mogelijk, als u één van de volgende diploma’s in uw bezit heeft:

 • HAVO

 • VWO

 • MBO-4

 • IMEAO AE of ST Stream

 • NATIN

 • Universitair schakeljaar

 • AVF Kweekschool

 • een gelijkwaardig diploma conform de NUFFIC, alsmede de Moderne Bedrijfsadministratie afgegeven door de Nederlandse examenbureaus LSSO, Associatie of Stibex.

Toelatingscursussen

Studenten die geen wiskunde, economie I en economie II of vergelijkbare vakken in hun pakket hebben, dienen toelatingscursussen te volgen om hun kennis bij te spijkeren. De toelatingscursussen worden voor aanvang van de opleiding (augustus en september) verzorgd. Deelname aan de toelatingscursussen is verplicht. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of de student tot de opleiding wordt toegelaten.

De 21+ Toelatingstest

Studenten die (nog) geen middelbareschooldiploma hebben maar zich wel willen inschrijven voor de hbo-opleidingen op de hogeschool kunnen een beroep doen om de 21+ toelatingstest te doen. Om toegelaten te kunnen worden dient de student deze onderzoekstest te doen in combinatie met de toelatingstest bij een deficiënt vakkenpakket. De student volgt dus 4 weken lang een toelatingscursus in de vakken economie 1, economie 2 en/of wiskunde en maakt aan het einde een schriftelijke toets. Daarnaast dient de student individueel te werken aan de 21+ toelatingstest die op mbo-niveau 4 is gebaseerd. Het resultaat bepaalt of de student toegelaten wordt tot een van de hogeschool opleidingen.

Certificaatstudent

Een aankomende student die niet over de vereiste vooropleiding beschikt of die niet de gehele opleiding wil volgen, kan zich inschrijven als certificaatstudent voor het volgen van één of meer cursussen waarin hij examen wenst te maken.

Studieduur

U kunt inschrijven als voltijd-, deeltijd- of certificaatstudent. De nominale studieduur bedraagt 4 jaar. Van een voltijdstudent wordt verwacht dat hij 40 uur per week aan de studie besteed. Werkenden volgen de studie in deeltijd en ronden de opleiding in een rustiger tempo af.

Het collegejaar wordt ingedeeld in 2 semesters. Een semester is een periode van 21 weken, welke bestaat uit 16 collegeweken, 2 collegevrije weken en 3 tentamenweken.

Lestijden

De lessen worden drie keer per week verzorgd op maandag en woensdag van 18.00-21.00 uur en op zaterdag van 08:30-13.00 uur. Alle lessen worden opgenomen. De studenten kunnen vanuit de digitale leeromgeving de lesvideo’s bekijken en in hun eigen tempo de stof bestuderen.

Kosten

De student kan het collegegeld in maximaal 11 maanden aflossen. Een betalingsregeling op maat is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Voor informatie over de kosten, download de prijslijst.

Stage en afstuderen

In het derde en het vierde studiejaar nemen onze studenten deel aan een stage- en afstudeertraject. Tijdens dit traject wordt de opgedane competenties in de praktijksituatie toegepast. Het traject duurt in totaal 32 weken. De studenten lopen stage in Suriname, Curaçao, Aruba of Bonaire. Ook is het mogelijk om op de eigen werkplek de stageopdrachten uit te voeren. Na afloop schrijft de student een stageverslag (jaar 3) of een afstudeerscriptie (jaar 4).

Hogeschool ABC heeft op Curaçao een stagedesk die stage, huisvesting, verblijfvergunning en begeleiding regelt voor onze studenten.

Docenten

Onze docenten hebben een master- of doctoraaldiploma en relevante werkervaring in het Surinaams onderwijs, het bedrijfsleven of de overheid.

Diploma en certificaten

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat. De student die alle examens heeft gehaald, ontvangt het propedeutisch getuigschrift (in jaar 1) en het Associate Degree getuigschrift (in jaar 2).

Na afloop van de opleiding wordt dan ook het bachelor-diploma behaald. Op grond daarvan mag u de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren.

Vervolgopleiding

Na afronding van de opleiding Bachelor of Business Administration kan de student kiezen voor een masteropleiding in of buiten Suriname.

Extra informatie

Volgens de wet NOVA (SB 2007 no. 74) voldoet de opleiding aan de standaarden van de Accreditatiekader Toets Nieuwe Opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs. De opleiding Bachelor of Business Administration is geaccrediteerd van 13 oktober 2017 t/m 13 oktober 2023.