Bachelor in International Tourism and Leisure Management (BITLM)

Studieprogramma

De BITLM-opleiding van Hogeschool ABC is een bedrijfskundige opleiding binnen de toerisme en vrijetijd sector. De kracht van de opleiding is dat een BITLM student leert een probleem uit de toerisme en recreatieve branche vanuit verschillende invalshoeken (bv: financieel, juridisch, economisch, organisatorisch, marketing) te benaderen en op te lossen. Daarnaast is het onderdeel toerisme en recreatie management een belangrijke invalshoek. De BITLM-opleiding leidt op tot hoge en middenkaderfuncties binnen uiteenlopende organisaties: klein en groot, profit en non-profit, overheid, dienstverlenend en industrieel.

Wat de BITLM-opleiding van Hogeschool ABC uniek maakt is het volgende:

 1. In tegenstelling tot andere Hogescholen in de Surinaamse maatschappij richt de BITLM-opleiding zich niet op het operationele van het beroep, maar op  Strategisch Management. BITLM studenten worden getraind om het huidige toerisme en recreatieve aanbod binnen de maatschappij te begrijpen, te evalueren en te analyseren en op basis daarvan te kunnen innoveren en nieuwe concepten te kunnen ontwikkelen naar aanleiding van de vraag van de toerist en de huidige trends binnen de branche.

 2. Het onderwijsprogramma van de BITLM-opleiding is ontwikkeld naar aanleiding van het Nationaal Toerisme Plan van Suriname, samengesteld door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme dat aan de hand van onderzoek binnen de toerisme en recreatiebranche is geformuleerd.

 3. Het onderwijsprogramma van de BITLM-opleiding is ontwikkeld op basis van een intensief werkveldonderzoek dat is uitgevoerd onder meer dan vijftig Surinaamse toerisme en recreatiebedrijven.

 4. De BITLM-opleiding kent drie studierichtingen die net als punt 2 zijn gekozen vanwege de vraag uit het werkveld uit zowel de private sector als de public sector. Deze studierichtingen zijn:

 • International Travel & Tourism Management ITM
 • Tourism Policy & Planning TPP
 • International Event & Leisure Management ILM

Werkvormen

De student volgt cursussen die bestaan uit verschillende activerende werkvormen zoals: casusopdrachten, een excursie, rollenspellen, onderzoeken, computergestuurde reserveringssystemen, groepsdiscussies, presentaties en debatteren. Tijdens het uitvoeren van de projectopdracht die door de hele opleiding loopt kunnen de studenten de integratie van de stof van de verschillende cursussen doorzien. In het derde en het vierde studiejaar nemen de studenten deel aan een stage- en afstudeertraject waarbij de opgedane competenties die in het cursorisch onderwijs is opgedaan in de praktijksituatie wordt toegepast.

Voor uitgebreide informatie over het studieprogramma, kunt u de studiegids downloaden via deze link studiegids.

Vooropleiding

Toelating tot de bacheloropleiding is mogelijk, als u één van de volgende diploma’s in uw bezit heeft:

 • HAVO
 • VWO
 • MBO-4
 • IMEAO AE
 • ST of AFMA Stream
 • NATIN
 • universitair schakeljaar
 • AVF Kweekschool
 • een gelijkwaardig diploma conform de NUFFIC, alsmede de Moderne Bedrijfsadministratie afgegeven door de Nederlandse examenbureaus LSSO, Associatie of Stibex.

Toelatingscursussen

Studenten die geen wiskunde, economie I en economie II of vergelijkbare vakken in hun pakket hebben, dienen toelatingscursussen te volgen om hun kennis bij te spijkeren. De toelatingscursussen worden voor aanvang van de opleiding (augustus en september) verzorgd. Deelname aan de toelatingscursussen is verplicht. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of de student tot de opleiding wordt toegelaten.

De 21+ Toelatingstest

Studenten die (nog) geen middelbareschooldiploma hebben maar zich wel willen inschrijven voor de hbo-opleidingen op de hogeschool kunnen een beroep doen om de 21+ toelatingstest te doen. Om toegelaten te kunnen worden dient de student deze onderzoekstest te doen in combinatie met de toelatingstest bij een deficiënt vakkenpakket. De student volgt dus 4 weken lang een toelatingscursus in de vakken economie 1, economie 2 en/of wiskunde en maakt aan het einde een schriftelijke toets. Daarnaast dient de student individueel te werken aan de 21+ toelatingstest die op mbo-niveau 4 is gebaseerd. Het resultaat bepaalt of de student toegelaten wordt tot een van de hogeschool opleidingen.

Certificaatstudent

Een aankomende student die niet over de vereiste vooropleiding beschikt of die niet de gehele opleiding wil volgen, kan zich inschrijven als certificaatstudent voor het volgen van één of meer cursussen waarin hij examen wenst te maken.

Studieduur

U kunt inschrijven als voltijd-, deeltijd- of certificaatstudent. De nominale studieduur bedraagt 4 jaar. Van een voltijdstudent wordt verwacht dat hij 40 uur per week aan de studie besteed. Werkenden volgen de studie in deeltijd en ronden de opleiding in een rustiger tempo af.

Het collegejaar wordt ingedeeld in 2 semesters. Een semester is een periode van 21 weken, welke bestaat uit 16 collegeweken, 2 collegevrije weken en 3 tentamenweken.

Lestijden

De lessen worden drie keer per week verzorgd op maandag en woensdag van 18.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.30 uur. Alle lessen worden opgenomen. De studenten kunnen vanuit de digitale leeromgeving de lesvideo’s bekijken en in hun eigen tempo de stof bestuderen.

Kosten

De student kan het collegegeld in maximaal 11 maanden aflossen. Een betalingsregeling op maat is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Voor informatie over de kosten, download de prijslijst.

Stage en afstuderen

In het derde en het vierde studiejaar nemen onze studenten deel aan een stage- en afstudeertraject. Tijdens dit traject wordt de opgedane competenties in de praktijksituatie toegepast. Het traject duurt in totaal 32 weken. De studenten lopen stage in Suriname, Curaçao, Aruba of Bonaire. Ook is het mogelijk om op de eigen werkplek de stageopdrachten uit te voeren. Na afloop schrijft de student een stageverslag (jaar 3) of een afstudeerscriptie (jaar 4).

Docenten

Onze docenten hebben een master- of doctoraaldiploma en relevante werkervaring in het Surinaams onderwijs, het bedrijfsleven of de overheid.

Diploma en certificaten

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat. De student die alle examens heeft gehaald ontvangt het propedeutisch getuigschrift in jaar 1. De student die alle examens heeft gehaald en de bedrijfsanalyseopdracht succesvol heeft afgerond ontvangt het Associate Degree getuigschrift in jaar 2.

Na afloop van de opleiding wordt dan ook het bachelor-diploma behaald. Op grond daarvan mag u de titel Bachelor in International Tourism and Leisure Management (BITLM) voeren.

Vervolgopleiding

Na afronding van de opleiding Bachelor in International Tourism and Leisure Management kan de student een vervolgopleiding kiezen op één van de volgende masteropleidingen in het buitenland:

 • Master of International Tourism and Leisure Studies op de Stenden University te Leeuwarden, Nederland (professionele master)

 • Master of International Tourism and Leisure Studies op de London Metropolitan University te London, Engeland (professionele master)

 • Master of Tourism Management op de Florida International University, Florida, Verenigde Staten (professionele master)

 • MBA Tourism Management op de Tianjin University in Tianjin, China (wetenschappelijke master)

Extra informatie

Volgens de wet NOVA (SB 2007 no. 74) voldoet de BITLM-opleiding aan de standaarden van de Accreditatiekader Toets Nieuwe Opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs.